(၂၅-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် The 5th Int’l Processing & Packaging for Myanmar နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား ဥက္ကဌ ဉီးအေး၀◌င်း တက်ရောက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေး)

Share: