ဩဂုတ် 29, 2018 Uncategorized 0 Comments

WWF အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ Tha Ba Wa Project မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား

၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် WWF အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ Tha Ba Wa Project မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်

Share: