အစိမ်းရောင်ကဏ္ဏဆိုင်ရာပစ္စည်းပေးသွင်းသူများစာရင်း

အောက်ဖော်ြပပါစာရင်းသည် “သဘာဝ” မိတ်ဖက် ဘဏ်များနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သော ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများစာရင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်၍ စျေးကွက်ထဲမှ ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် အခြားပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအမည် ကဏ္ဏအမျိုးအစား ဆက်သွယ်ရန် တိုင်း/ပြည် Email Address
Myanmar Wastewater Engineering and Products Co.ltd စွန့်ထုတ်ရေဆိုး သန့်စင်ခြင်း ဦးဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး (MD) – 095007560

GM – 0976519869

Staff – 09262056827

ရန်ကုန် mwepmyanmar@gmail.com
More Than Water Engineering & Trading Co.Ltd စွန့်ထုတ်ရေဆိုး သန့်စင်ခြင်း ဦးဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး (MD) – 095118411

MD – 0973023962

ရန်ကုန် wmyintthan@gmail.com
Royal Htoo Linn Manufacturing Co.Ltd စပါးခွံဓာတ်ငွေ့ ထုတ်စက် ဦးဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး (ဦးဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး (MD)) – 095183745

ဦးဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး (MD) – 976948168

ရန်ကုန် thetsu3@gmail.com
Mandalay Yoma Co.Ltd ဆိုလာပြား ညွန်ကြားရေးမှူး (MD) 09- 253852465 ရန်ကုန် jonathan.kyaw@yomamandalay.com

nathalie@yomamandalay.com

Indigo Energy ဆိုလာပြား ဝန်ထမ်း –

09 – 969895817

ရန်ကုန် zin@indigoenergy.com

allen@indigoenergy.com

MAST Myanmar Technology Co.Ltd စွန့်ထုတ်ရေဆိုး သန့်စင်ခြင်း ဦးဆောင် ညွန်ကြားရေးမှူး (MD) – 095116607 ရန်ကုန် info@mastmt.com
SolaRiseSys ဆိုလာပြား မန်နေဂျာ – 0973114980

အရောင်းညှိနှိုင်းရေးမှူး – 0973114980

ရန်ကုန် lkpt.ops.coord@gmail.com
ACR Thu Kha Chan Thar Co.Ltd (Daiki Axis Co.Ltd) ဆိုလာပြားနှင့် စွန့်ထုတ်ရေဆိုး သန့်စင်ခြင်း 09421112807

09778783464

ရန်ကုန် sale.daikiaxis@gmail.com

ဤ webpageကို  ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို  MFPEA မှလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် MFPEA တစ်ဦးတည်း၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရှုမြင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။