ဆက်သွယ်ရန်

  လိပ်စာ

  မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူ များအသင်း

  ၇ လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်အဆောက်အဦး

  အမတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

  ဖုန်း-၉၅-၀၁-၂၃၀၀၃၇၆၊ ၉၅-၀၉-၂၆၃၂၁၃၂၇၀

  အီးမေးလ် mfpea.office@gmail.com

  ဆက်သွယ်ရန် – ဒေါ်ဇာဇာလှိုင်