ဩဂုတ် 25, 2018 Uncategorized 0 Comments

2nd B4B Insights Forum

၂၅-၈-၂၀၁၈ ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော 2nd B4B Insights Forum တွင် အသင်းဥက္ကဌနှင့် တာ၀◌န်ရှိသူများမှ စားသောက်ကုန်ကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါ၀င်ဆွေးနွေး

Share: