ဇွန် 3, 2017 Uncategorized 0 Comments

ပထမအကြိမ် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော စားသောက်ကုန်များဆီသို့ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်

(၃-၆-၂၀၁၇ ပထမအကြိမ် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော စားသောက်ကုန်များဆီသို့ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်)

 

Share: