သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ညစ်ညမ်းစေမှုပိုနည်းသည့် သန့်ရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုသည် စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို သေချာစေမည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရုံသာမက သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်များကို လျှော့ချခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချစေနိုင်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း (MFPEA)သည် စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ (F&B) လုပ်ငန်းများအား စွန့်ပစ်ရေးသန့်စင်မှုပြုသည့်စနစ်နှင့် စွမ်းအင် ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲမှုကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အလေ့အကျင့်ကောင်း များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အထူးအလေးပေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ‘ပတ်ဝန်းကျင်’အပေါ် သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် ‘ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု’ ရရှိစေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအား ထောက်ခံသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေတွင် ‘ပတ်ဝန်းကျင်’ ကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု၏ အနီး ပတ်၀န်းကျင်ရှိ  မြေထု ၊ ရေထု ၊ လေထု၊ ရာသီဥတု ၊ အသံ ၊ အနံ့ ၊ အရသာ ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့် အပင်အမျိုးမျိုးတို့၏ သက်ရှိဇီဝဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များ၊ သမိုင်း၊ ယဥ်ကျေးမှု ၊ လူနေမှုနှင့် အနုသုခုမဆိုင်ရာ အကြောင်း အချက်များ ပါ၀င်သည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုသည်မှာ ပစ္စပ္ပန်သားစဥ်မြေးဆက်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စီးပေးနိုင် ပြီး၊ အနာဂတ်သားစဥ်မြေးဆက်များ အနေဖြင့်လည်း ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စီး ပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို မထိခိုက်စေသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ (ရေရှည်တည်တံ့ခြင်း ဆိုသည်မှာ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် မှသည် နောင်သားစဉ်မြေးဆက်အထိ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များ၏ ဖြည့်စွမ်းနိုင်မှုကို မထိခိုက်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။) ဆိုလိုသည်မှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များ အကြား ဆက်နွယ် မှုတို့ကို ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိရန်အတွက် စဥ်းစားခြင်း ဖြစ်သည်။

စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ (F&B) လုပ်ငန်းများအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေအရ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
ဘဏ္ဍာရေး သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချခြင်း။ စွမ်းအင်အပါအဝင်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရှောင်ရှားခြင်းကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ငွေပို၍ ချွေတာစုဆောင်းနိုင်ခြင်း။ (လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်အပါအဝင် ငွေကြေးကုန်ကျမှုကိုပါ သက်သာစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
လူမှုရေး တာဝန်ယူမှု လူပုဂ္ဂိုလ် – တစ်ဦးချင်းအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် တာဝန်ယူမှုရှိပြီး၊ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အသေးစားနှင့်ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် ကူညီပေးခြင်း။

လူပုဂ္ဂိုလ်- တစ်ဦးခြင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုံးစုံသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၏ တာဝန်များ နှင့် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် အသေးစား နှင့် အကြီးစား ပြောင်လဲမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း – စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် တာဝန်သိသောစိတ်ဖြင့် အနည်းဆုံး ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်များထက်ပို၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဂုဏ်သတင်း ဝယ်ယူသူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ လူထုများသည် ၄င်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ သက်ရောက်မှုများကို ရေရှည် တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြင့် စီမံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရှာဖွေနေခြင်း။

စားသုံးသူများ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများ နှင့် အများပြည်သူများသည် ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းများဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အကျိုးဆက်များကို ပိုမို ရှုမြင်လာကြသည်။

မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်း (MFPEA) မှ ၄င်း၏ အသင်းဝင်များအတွက် ပံ့ပိုးပေးနေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်း (MFPEA) သည် ၄င်း၏ အသင်းဝင်များအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးရရှိရန်အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိပြီး ၊  အောက်ဖော်ပြပါ ပံ့ပိုးမှုများလည်း ပါဝင်သည် –

နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

သဘာဝ”စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဏအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်တစ်ခု

“သဘာဝ” သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြီးထွားလာနေသော စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ ကဏ္ဏ ၊ အထူးသဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများကြားတွင် သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင် ရန် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို ဥရောပသမဂ္ဂမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်း (MFPEA) ၊ World Wildlife Fund (WWF) နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Savings Bank Foundation for International Cooperation (SBFIC) တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သဘာဝစီမံကိန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ စွန့်ပစ်ရေနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းများအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းအတွက် ကူညီပံ့ပိုမှုများပေးအပ်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများ၊ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပြည်တွင်းဘဏ်များအတွက် ဗဟုသုတများ မြှင့်တင် ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပိုမိုသန့်ရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာအားကောင်း စေရန် သဘာဝစီမံကိန်းသည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (MoNREC)၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (MoPFI) နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီတို့ထံ ပံ့ပိုးမှုများပေးအပ်ခြင်းနှင့် နီးကပ်စွာ လုပ်ဆောင်သွားမည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက : www.wwf.org.mm/thabarwa/

ဤ webpageကို  ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို  MFPEA မှလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် MFPEA တစ်ဦးတည်း၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရှုမြင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။