သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများစွာရှိပြီး ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် ဆက်လက်တည်ရှိရန် အတွက် လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ ၄င်းတို့တွင် အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြေငြာစာများအပြင် ကုမ္ပဏီများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များတွင်၊ ကွဲပြား ခြားနားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ ချမှတ်ထားသော ဥပ‌ဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများလည်း ပါဝင်သည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် စဥ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကြိုးပမ်းမှုတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ (F&B) ကုမ္ပဏီများသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်-

  • ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအားလုံးကို အပြည့်အဝ အကဲဖြတ် လေ့လာမှု (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ၊ ရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းများ ၊ အမှိုက် အညစ်အကြေးများနှင့် အသံ ၊ အခြားသက်ရောက်မှုများ) နှင့်
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ် ဖော်ဆောင်မှု

အဆိုပါ နှစ်ခုစလုံးအတွက် အများဆုံးသက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဥ်းများ –

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (ECL) – အမိန့်ကြေညာစာ အမှတ် (၉/၂၀၁၂)

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စည်းကမ်းများ – အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၅၀/၂၀၁၄)

၃။ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ – အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၆၁၆/၂၀၁၅)

ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လွှတ်မှုများ (လေထဲသို့ ထုတ်လွှတ်ခြင်း ၊ စွန့်ပစ်ရေ စွန့်ထုတ်ခြင်း ၊ အသံ ၊ အနံ့) ကို ပုံမှန် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အဆိုပါထုတ်လွှတ်မှုများအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိစေခြင်း၊

 အများဆုံးသက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဥ်းဥပဒေ

၁။ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ – အမိန့်ကြေညာစာ အမှတ် ၆၁၅/၂၀၁၅

ကမ္ဘာအဝှမ်းတွင် စိုးရိပူပန်လျက်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဓိက အချက် (၅)ခုရာ စားသောက် ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ အပါအဝင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း  အားလုံးအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်းထန်သည့်ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်နိုင်သည်။

 ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်မြင့်တက်မှုသည် ဖန်လုံဓာတ်ငွေ့များကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၊ အထူးသဖြင့် လောင်ကျွမ်းသော စက်ပစ္စည်းများမှ လောင်ကျွမ်း ထုတ်လုပ်သော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် (CO2) နှင့် မွေးမြူရေးနှင့် အချို့သော အော်ဂဲနစ် လုပ်ငန်းစဥ်များမှ ထုတ်လွှတ်သည့် မီသိန်းဓါတ်ငွေ့ (CH4) တို့ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် “ပြင်းထန်သော” ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များ၊ ရေကြီးခြင်း ၊ မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် အပူပိုင်းမုန် တိုင်းများ (ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများ ၊ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများ) နှင့် ဝင်ရိုးစွန်းပင်လယ်ရေခဲအရည်ပျော် ခြင်းတို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာခြင်းသည် လေထုအတွင်းတွင် အပူချိန်များ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု  ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ နည်းပါး/ကုန်ခမ်းလာခြင်း

ကမ္ဘာမြေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အကန့်အသတ်ရှိသော အရင်း အမြစ်များတွင်  သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၊ ရေနံ ၊ ကျောက်မီးသွေး ၊ သစ်ပင်များ ၊ ရေ ၊ မြေဆီလွှာနှင့် အပင်များအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များရှိသည် ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်းသစ် ၊ မြေဆီလွှာနှင့် သဘာဝငါးအရေအတွက်များနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များ လည်းရှိသည် ဥပမာအားဖြင့် တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုများ ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ။ (ကျွန်းသစ်၊ မြေဆီလွှာ နှင့် သဘာဝ ငါးမျိုးစိတ် ကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များရှိသကဲ့သို့ တွင်းထွက်ဓါတ်သတ္တုများ၊ ရေနံနှင့် သသဘာဝ ဓါတ်ငွေများကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သည့် အရင်းအမြစ်များလည်းရှိသည်။) ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ သဘာဝသယံဇာတများကို ၄င်းတို့ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သည့် နှုန်းထားထက် ပိုမိုမြင့်မားစွာအသုံးပြုပါက ကုန်ခမ်းသွားနိုင်သည် – ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုသည် ၄င်းတို့၏ သဘာဝအလျောက် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန်အတွက် ဂရုတစိုက် အသုံးပြုရမည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများဆုံးရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်သည့် နည်းဖြင့် အသုံးပြုရမည် (အောက်ဖော်ြပပါအကြောင်းအရာများကို ကြည့်ပါ။)

ညစ်ညမ်းမှု

အရာဝတ္ထုများစွန့်ထုတ်ခြင်း –စွန့်ပစ်ရေဆိုးများ ၊  အခိုး အငွေ့နှင့် အမှိုက်များ အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် – လူသားများ ၊ သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လေထု၊ မြေဆီလွှာ  သို့မဟုတ် ရေအရင်းအမြစ် ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးမှုများ

ကမ္ဘာအဝှမ်းတွင် တိရိစ္ဆာန်နှင့် အပင် တို့၏ မျိုးရင်း မျိုးစိတ်အရေအတွက်နှင့် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးတို့သည် လျှော့ပါလာခြင်းကို သိသာထင်ရှားစွာ တွေ.ရပါသည်။ လူသားတို့၏ ဘဝသည် မျိုးစိတ်များနှင့် ဂေဟစနစ်အတွင်း မတူကွဲပြားမှုအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုသည် သဘာဝမှ လူသားတို့အား ထောက်ပံ့ပေးသော (အစားအစာ ၊ အမိုးအကာ ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ ရေ သန့်စင် ခြင်း စသော) ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အရင်းအမြစ်များစွာ၏ အဓိကအချက်အချာ ဖြစ်သည်။

ဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းများ  / မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းများ

အများပြည်သူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် ထိခိုက်စေနိုင်သော အပြုအမူတစ်ခုခု ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြုအမူ တို့တွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ – အမှုန်အမွှား ၊ ဆူညံကျယ်လောင်သောအသံ ၊ အနံ့ ၊ အမှိုက်များ နှင့် မီးခိုးနှင့် အငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု တို့ဖြစ်သည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက  : https://www.dica.gov.mm/en/environmental-regulation

ဤ webpageကို  ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို  MFPEA မှလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် MFPEA တစ်ဦးတည်း၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရှုမြင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။