စွန့်ပစ်ရေ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် စွန့်ထုတ်သော စွန့်ပစ်ရေအတွက် အရည်အသွေး လမ်းညွှန်ချက်များ

စွန့်ပစ်ရေသည် လူ့အသုံးပြုမှုကြောင့် ညစ်ညမ်းနေသော မည်သည့်ရေမျိုးမဆိုဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်ရေသည် အိမ်ထောင်စုများ၊ စက်ရုံ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းစဥ်များမှ မည်သည့်ပေါင်းစပ်သုံးစွဲထားသော ရေမျိုးမဆိုဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်ရေ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများသည် အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင်ကွဲပြားသည်။ စွန့်ပစ်ရေတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝ ညစ်ညမ်းမှုများပါဝင်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သော သန့်စင်မှုမရှိပဲ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ စွန့်ထုတ်သော စွန့်ပစ်ရေများသည် ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ၄င်းအရည်အသွေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များသည် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဏများတွင် စွန့်ပစ်ရေစွန့်ထုတ်ရာတွင် လက်ခံနိုင်သော  ညစ်ညမ်းမှုများပါဝင်မှုပမာဏစံနႈန်း သတ်မႇတ်ချက်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါစံချိန်စံညွှန်းများသည် နည်းပညာအခြေခံသည် ဥပမာ စွန့်ပစ်ရေ၏ ညစ်ညမ်းမှုပမာဏ (ဝိသေသလက္ခဏာများ) ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် အတည်ပြုခြင်း။ စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ (F&B)ကဏ္ဏမှ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၄င်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။

စွန့်ပစ်ရေစစ်ဆေးတိုင်းတာမှုများကို အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ မည်သည့် စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်စနစ်ကိုမဆို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းမပြုခင် ၄င်းစွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ၄င်းတို့၏ သိပ်သည်းပါဝင်မှုပမာဏကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ် ပြီး သင့်လျော်သောစနစ်ကို သေသေချာချာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်မည်။ သန့်စင်ထား သော ရေ၏အရည်အသွေးနှင့် စွန့်ပစ်ရေသန့်စင်မှုစနစ်များအတွက်လည်း ၄င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကို တိုင်းတာရန်အတွက် စစ်ဆေးတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သန့်စင်ထားသော ရေ၏ အရည်အသွေးသည် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန် ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေမည်။ သဘာဝစီမံကိန်း၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း (MFPEA) သည် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စွန့်ပစ်ရေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။

သင့်လုပ်ငန်း၏ လက်ရှိထုတ်လွှတ်မှုများနှင့် တရားဝင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ အကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာသိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများ အသင်း (MFPEA) ထံ ဆက်သွယ်၍ အကူအညီတောင်းခံရယူနိုင်ပါသည်၀၉ ၂၆၃ ၂၁၃ ၂၇၀ ၊ mfpea.office@gmail.com

စွန့်ပစ်ရေ၏ အဓိက ဝိသေသလက္ခဏာ သုံးရပ်ကို အောက်တွင် ခွဲခြားဖော်ြပထားရှိသည်

၁။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ

 • နောက်ကျိခြင်း
 • အရောင်ရှိခြင်း
 • အနံ့ရှိခြင်း
 • လုံးဝအစိုင်အခဲများဖြစ်ခြင်း
 • အပူချိန်ရှိခြင်း

၂။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ

 • Chemical Oxygen Demand (COD)
 • Total Organic Carbon (TOC)
 • နိုက်ထရိုဂျင် ဒြပ်စင်
 • ဖော့စဖရတ်
 • ကလိုရိုဒ်
 • ဆာလဖိတ်
 • အယ်လကာလီ
 • pH
 • Heavy metals
 • Trace Elements
 • အဓိက ညစ်ညမ်းမှုများ (Priority Pollutants)

၃။ ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ

 • Biochemical Oxygen Demand (BOD)
 • Nitrification အတွက် အောက်စီဂျင်လိုအပ်ချက်
 • ပိုးမွှား အရေအတွက် (total coliform & E-coli)
Photo@Tha Bar Wa/WWF-Myanmar
Photo@Tha Bar Wa/WWF-Myanmar
Photo@Tha Bar Wa/WWF-Myanmar
Photo@Tha Bar Wa/WWF-Myanmar

အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် အထွေထွေ အစားအစာထုတ်လုပ်မှု ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဟင်းရွက်ဆီထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များတွင် အသေးစိတ်ဖော်ြပထားသော စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး စံနန်း သတ်မှတ်ချက်များကို တင်ပြထားသည်။

အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမႇ စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး စံနႈန်း

Parameter

Unit

Guideline Value

5-day Biochemical oxygen demand

mg/l

50

Active ingredients/Antibiotics

To be determined on a case specific basis

Chemical oxygen demand

mg/l

250

Oil and grease

mg/l

10

pH

Standard unit

6-9

Temperature increase

°C

<3

Total coliform bacteria

100 ml

400

Total nitrogen

mg/l

10

Total phosphorus

mg/l

2

Total suspended solids

mg/l

50

နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမ စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး စံနန်း

Parameter

Unit

Guideline Value

5-day Biochemical oxygen demand

mg/l

50

Active ingredients/Antibiotics

To be determined on a case specific basis

Chemical oxygen demand

mg/l

250

Oil and grease

mg/l

10

pH

Standard unit

6-9

Temperature increase

°C

<3

Total coliform bacteria

100 ml

400

Total nitrogen

mg/l

10

Total phosphorus

mg/l

2

Total suspended solids

mg/l

50

ဟင်းရွက်ဆီထုတ်လုပ်မှုမ စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး စံနန်း

Parameter

Unit

Guideline Value

5-day Biochemical oxygen demand

mg/l

50

Active ingredients/Antibiotics

To be determined on a case specific basis

Chemical oxygen demand

mg/l

250

Oil and grease

mg/l

10

pH

Standard unit

6-9

Temperature increase

°C

<3

Total coliform bacteria

100 ml

400

Total nitrogen

mg/l

10

Total phosphorus

mg/l

2

Total suspended solids

mg/l

50

ဤ webpageကို  ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို  MFPEA မှလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် MFPEA တစ်ဦးတည်း၏ ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရှုမြင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။